Vaerman-Sale BVBA

Overledene

Mevrouw Marguerite Vereecken

Woonachtig te Overmere (9290, België)
Geboren te Appels (9200, België) op zondag 11 oktober 1925
Overleden te Overmere (9290, België) op donderdag 25 juli 2019 op 93 jarige leeftijd
Weduwe van Mijnheer Frans De Block
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » (vrijdag 26 juli 2019)
Overlijdensbericht (vrijdag 26 juli 2019)