Mijnheer Jan Willy Van Sande

Photo 718390
Woonachtig te Berlare (9290, België)
Geboren te Aaigem (9420, België) op zaterdag 13 mei 1933
Overleden te Dendermonde (9200, België) op zaterdag 16 april 2022 op 88 jarige leeftijd
Echtgenoot van Mevrouw Annie Adam

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de zondag 17 april 2022.

Alle berichten

95 berichten (77 privé)  
Rouwbetuigingen 

Aan Annie, zijn lieve echtgenote, en aan de familie betuigen wij ons christelijk deelneming in de diep rouw bij het overlijden van Willy
Ik zal Willy in gedachte houden als een gewaarde collega, die ik jarenlang mocht ontmoeten in de provincieraad. En nadien als een goede vriend in onze vriendenkring. Hij genoot, samen met Annie, van onze activiteiten en van de vele aangename momenten. Hij had een goede kijk op de vele gebeurtenissen en hij koesterde zijn gemeente en zijn streek met een warm hart.
Moge de goede herinneringen een blijvende troost zijn.
Johan en Marie- Claire Beke - Van der Donckt.

Johan en Marie-Claire Beke - Van der Donckt- 21/04/2022

Rouwbetuigingen 

Onze gevoelens van medeleven in de droefheid bij het overlijden van onze gewaardeerde collega, Ereprovincieraadslid Willy.
Wij gedenken hem als een loyale collega, die begaan was met zijn medeburgers, in zonderheid zij die het moeilijk hadden. Hij behartigde met overtuiging de belangen van zijn gemeente en streek. Hij dwong respect af en hij had een bijzondere waardering voor collega's die het provinciale belang voor ogen hadden. We mochten hem kennen als een vriendelijke collega met vaak een ludieke kwinkslag. Hij was steeds graag deelgenoot in de vele activiteiten van onze 'Vriendenkring', samen met zijn lieve echtgenoten Annie. Wij zullen Willy missen.
Aan Annie en aan de familie wensen wij sterkte en troost toe.
Vriendenkring van Ereprovincieraadsleden

Vriendenkring van Ereprovincieraadsleden- 21/04/2022

Rouwbetuigingen 

U was een goede mens voor deze gemeente mijn deelneming

Marijke De Gelder- 21/04/2022

Rouwbetuigingen 

Hierbij bieden we U onze christelijke deelneming aan. Tot onze spijt kunnen we jullie niet concoleren bij de uitvaartliturgie.
We bewaren aan Jan Willy de beste herinneringen. Een actief en dynamisch bestuurder; als burgemeester en provincieraadslid begaan met de mensen en de wereld, met aandacht voor de zwakkeren. We zijn hem dankbaar voor zijn vele engagementen, inzonderheid voor de christen-democratie.
We wensen U sterkte en ook troost in het vele goeds dat hij tot stand bracht.
Sander en Dien Vercamer -Meesschaert
eregedeputeerde

Alexander (Sander) Vercamer- 20/04/2022

Rouwbetuigingen 

Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Willy. Een groot verlies voor Berlare

Norbert - Rita Hertsens - Van Impe- 20/04/2022